למה נכון להכין את הלקוח לבדיקה אצל רופא מומחה, או וועדה רפואית – כמו הכנה לפני עדות, אך בעזרת רופא משפטן
המחבר: ד"ר עודד שראל

בכל מפגש עם רופא למטרת הערכת גובה הנזק, או הקשר הסיבתי -  בין אם הוא מטעם התובע, נתבע, מומחה מוסכם, וועדה רפואית – הרופא נוהג לפי ההרגלים שיש לו מהעולם הקליני, בו הוא מטפל באנשים. כלומר במקום בו הוא לא עושה "שמאות רפואית", קרי הערכה לצרכים משפטיים. יש הרבה מאד פרסומים בספרות הרפואית המקצועית ובוודאי במקורות אחרים, הדנים במידת הקשב ובצורת הקשב של הרופא. מן המפורסמות הוא שרופא קוטע את החולה בתוך 17-18 שניות ומתחיל לשאול שאלות סגורות, בהן התשובות של החולה הן סגורות בתוך האפשרויות שהרופא נותן. בשיחה בין רופא לחולה יש מעט חלקים של שיחה חופשית ופתוחה.


ב- 17-18 שניות, אדם מסוגל להגיד בין 25 ל- 36 מילים. איך לבחור מה להגיד כדי למשוך את תשומת ליבו של הרופא לעיקריי הדברים המעידים על הנזק וגורמיו? מילות הפתיחה משפיעות מאד בהכוונת מחשבות הרופא והקטלוג של המקרה במוחו.


נושא נוסף הוא – כיצד להגיש לו את החומר הרפואי וכיצד לבחור מה להגיש?


הניסיון המצטבר מעיד שכדאי לנהוג לפי הכללים הבאים, שיתרמו מאד למידת האמפטיה של הרופא, התעמקותו במקרה וכן במשקלות שייתן לעובדות שיונחו בפניו:
 

א. לוודא, שהבדיקות הרלוונטיות המעידות על הנזק בוצעו מראש. חשוב גם תיעוד הבדיקות על ידי המומחים השונים, אך חשוב יותר לדאוג שסט הבדיקות המוכרות והנחשבות בראייה "אובייקטיבית" ברפואה לכל סוג של נזק, תהינה זמינות למומחה הרפואי. חשוב לבצע השלמת התיק הרפואי באמצעות הפניית הנפגע לרופאים המטפלים בו בקופ"ח.
 

ב. להכין מראש את כל התיעוד הרפואי המעיד על הנזק, מסודר לפי תאריכים ולפי הנזקים השונים.
 

ג. יחד עם אדם מנוסה ומיומן [עדיף רופא ומשפטן שרואה את כל התמונה]:

  • להבין ביחד מה המטרות בפגישה עם המומחה. רק הגדרת הנזק. צורך במומחה נוסף. צורך בבירור נוסף, להבין כיצד להדגיש את המצב הנוכחי לעומת מצב קודם וכו'.

  • להכין מראש תקציר המקרה – רק מה הנזק הנוכחי, ממוספר בסעיפים שונים. להשתדל שזה יהיה עד חצי / שני שליש עמוד. תקציר זה תמיד יש להגיש למומחה ולהשאיר אצלו, אף אם יאמר שאין לו צורך בזה. להקפיד שהתקציר ייגע רק לנזק בתחום מומחיותו.

  • להכין מראש את מילות הפתיחה, שידגישו את עיקרי הדברים.  גם אם יש נזק מגוון ורב – לא לחרוג מ- 35 מילים.

  • לבצע סימולציה כיצד תהיה הבדיקה ומה יתכן שהרופא ישאל.

 

ד. בכניסה לחדר לחייך ולומר שלום ותודה על זמנו של הרופא. [נראה מצחיק – אך חשוב ביותר – כי גם הרופא הוא אדם].
 

ה. לא לייגע את הרופא בתיאורים של סבל כללי, אלא בתיאור של המגבלות הקונקרטיות.
 

ו. להקשיב לשאלות הרופא ולענות פשוט וקצר.
 

ז. לא להביע אי שביעות רצון מרופאים אחרים במהלך המפגש.
 

ח. בסוף הפגישה לבקש להעלות דברים שלא הועלו בפגישה ומופיעים בתקציר שהוגש לרופא בתחילת המפגש.
 

כדאי להכין את הנפגע.  זה משפיע על התוצאות.  בהצלחה!