היכן לחפש נקודות כשל בטיפול רפואי המעידות על טעות בטיפול / רשלנות רפואית?
המחבר: ד"ר עודד שראל

במרבית התיקים בהם עסקינן בטעויות בטיפול רפואי המותירות נזק, יש למצוא את נקודת הכשל, להמחיש ולהראות, שרופא סביר, או איש צוות רפואי סביר היה אמור להימנע מהמעשה, או המחדל.


ברור הוא, שלא כל תוצאה רפואית רעה נובעת משגיאה טיפולית. מציאת הנקודות בהן היה כשל, לעיתים היא אומנות ולא רק ידע מעמיק בתחום. כאשר מדובר בשימוש בטכניקה שגויה, חוסר מיומנות של הרופא, הימנעות מתגובה נאותה, לכאורה זה ברור. תמיד כדאי גם לנתח את השתלשלות הדברים.


במיני מאמר זה אנסה להצביע על המקומות שכדאי לבדוק אותם לעומק ועל השימוש בנתונים בתיק כשהם ערוכים בצורה גראפית על ציר הזמן. פעמים רבות שיטה זו עשתה את ההבדל – גם מול המומחים ואפילו מול השופט בעת חקירה נגדית.


♦ הרופאים חושבים במונחים של הסתברויות. פחות במונחים של 'כלל ה-אלמלא', שהוא נשוא החשיבה המשפטית. לכן פעמים רבות כדאי להגיש להם את המידע בתיק, כשהוא ערוך על ציר הזמן במספר ממדים בו זמנית. כדי שנקודת השבר תומחש  ושאלת האחריות תהיה בהירה יותר. למה הכוונה? – ראו הדגמה בטבלה המצורפת:

ציר הזמן לפי תאריכים, ימים, שעות, או דקות לפי העניין:

  • תרשומת אחיות       

  • תרשומת רופאים       

  • בדיקות מעבדה       

  • רישום מוניטור       

  • בדיקות דימות       

  • תרופות       

  • טיפולים ודוחות ניתוח       

  • מאזן נוזלים       

 

♦ תרשומת האחיות – תרשומת האחיות מכילה בדרך כלל מידע קריטי ומרכזי. הן רושמות דברים רבים, שאין להם זכר ברישומי הרופאים – תלונות, פעילות, היענות לטיפול. הן מוסיפות את הרושם שלהן. פעמים יש שאלונים מובנים לתיעוד אספקטים שונים. הן מתארות טיפולים ושיחות עם החולים ובני משפחותיהם.
 

♦ כשמשווים בין הרישומים של האחיות והרופאים, לעיתים מתגלים פערים בתוכן, או בזמן. פערים שיתכן ומצביעים על מה היה התהליך לאשורו, ואיפה היה איחור בתגובה.
 

♦ השוואה בין בדיקות מעבדה, תרופות ומאזן נוזלים – הרבה מאד פעמים מגלים איחור, או עיכוב בתגובה נאותה.
 

♦ במחקרים רבים ניסו להדגים מדדים שונים לניבוי הידרדרות החולה. פותחו כלים רבים [המפורסם שבהם הוא Apachi Score]. אף כותב שורות אלה פיתח כלי המאותת כשיש הרבה שינויים קטנים במדדים של החולה, שאף אחד  בעצמו לא קריטי, אך כולם יחד מצביעים על תהליך משמעותי שכדאי להגיב לו בעוד מועד [‘Clinical Watch’]. מסתבר שיש מדדים רבים המצביעים על הידרדרות החולה / מטופל. במיילדות יד רבים כאלה. כל מי שעוסק ברשלנות רפואית מכיר לפחות חלק מהם. מסתבר שיש כאלה כמעט בכל מצב דחוף ברפואה. יד לוודא שהמומחה שם לב להופעת השינויים, לזמן הופעתם – מול האבחון והתגובה של הצוות. למשל – ירידה איטית, אך מתמדת של רמת ההמוגלובין; ירידה מתמדת בערכי לחץ הדם; דופק לב מהיר לאורך זמן; ירידה בתפוקת שתן, ....