כיצד לגשת למומחה ואיך לבחור מומחה רלוונטי?

מחבר: ד"ר עודד שראל

במקרים רבים יש צורך ב"הנדסת הראיות" בתחום ניזקי הגוף. כלומר בתכנון כיצד לקבל את התיעוד הרפואי החשוב וכן כיצד לפנות למומחים. יש בעניין זה 4 אספקטים:


א. בניית התיק הרפואי – בנושא זה כבר דנו בידיעונים קודמים. הכוונה למנות רופא שאחראי על התמונה בשלמותה. מתוך ראייה של כל הצרכים והנזקים בתיק – הוא מכוון לרופאים המטפלים בקופ"ח עם בקשות לבדיקות, שפעמים רבות יוצרות תיעוד אובייקטיבי של נזקים נוספים, או עדות לחומרת הנזק בנזקים ידועים. בפלת"ד זה משמש ראשית ראייה למינוי מומחים. בשאר המקרים, זה מקל ומכוון את הרופא המומחה. במחלקה הרפואית אנו עושים זאת כבדרך של שגרה ב"מרפאת התאונות" שלנו.
 

ב. הוכחת הקשר הסיבתי עוד לפני הפנייה למומחה – ברוב המקרים אנו מגישים תיק למומחה עם ניתוח הקשר הסיבתי, או הטעות הרפואית. אנו מגישים זאת עם ציטוט הספרות המובילה בתחום. וראו זה פלא – ב- 85% המומחה מאמץ את עמדתנו כפי שהוגשה לו. רק ב- 4% מהמקרים הוא שולל את הניתוח והספרות שהוגשה לו. דבר זה מעיד כאלף עידים שנכון לעבד את החומר לפני שהמומחה מגבש עמדתו. יש ספרות רפואית מקצועית המצביעה על כך שמומחה לא נסוג מעמדתו [לא רק בדוכן העידים]. יש מחקרים עם נתונים מובהקים של התופעה. רופא המביע עמדה בכתב; בתעודת מחלה; בסיכום מחלה ובוודאי בטיוטת חוות דעת – לא משנה שינוי של ממש את עמדתו לאחר מכן. ההפך הוא הנכון – הוא מחפש נימוקים וראיות להוכחת צדקת עמדתו. הדבר נכון גם בבקשת הערכת נכות מהרופא שביצע את הניתוח. כמעט תמיד הוא ייתן הערכת נכות נמוכה בהשוואה למומחה ניטראלי, שכן הדבר באופן עקיף מעיד על הצלחתו. יש מקרים בהם המומחה ישנה עמדתו, בעיקר אם נתונים חדשים מהותיים מוגשים לו. לכן חשוב להגיע למומחה כשהחומר הרפואי מעובד כראוי.
 

ג. איזה מומחיות הינה הרלוונטית לתיק –  פעמים רבות נכון לאתר את סוג מומחה שקל לו לקבוע שהייתה טעות רפואית שהינה רשלנית. דוגמה להמחשה:
הנזק – שיתוק שמקורו בגידול בעמוד השדרה.
הרקע – חולה שפנה לרופא המשפחה בתלונה חוזרת של כאבי גב, לאחר אירוע בו לפתע חש כאב עצום שנמשך מספר שעות. החולה אף נפל. הרופא שלח דרך מזכירתו, מבלי לבדוק את החולה המוכר לו, מרשם לתרופה מקבצת ה- NSAID. באותה העת לא היה ידוע שיש גידול.
האירוע – הופעת שיתוק מלא של הרגל וחולשה של הרגל השנייה. ב-MRI  התגלה גידול בעמוד השדרה.
גודל הנזק – עצום. יש נכות של 60% לפחות.
מורכבות התיק – כיצד לקשור בין האירועים והאם הנזק היה ניתן למניעה.


ההצעה שנתנו מהווה דוגמה למה שאנו מכנים "הנדסת הראיות" –

  • לפנות למומחה בתחום האתיקה הרפואית בגין העובדה שנתנה תרופה בהתכתבות ללא בדיקה. המומחים והעוסקים באתיקה מקצועית תמיד מתריעים על ביצוע פעולות ברפואה ללא בקרה ובדיקה. קל לקבל מהם חוו"ד בעניין שגיאות בהליך שהינו בסיסי ברפואה – מתן תרופה לאחר שיחה עם החולה ובדיקה שלו.

  • לבדוק האם היה דימום לתוך הגידול [בבדיקות ה- MRI  שבוצעו]. אם כן – הרי ברור שמתן התרופה – המורידה את תפקוד טסיות הדם, החישה את הופעת הדימום לגידול. הדימום לגידול בבת אחת, ללחוץ על עצבים ולגרום לשיתוק. אם כן – חוו"ד של המטולוג לעניין הקשר הסיבתי.

  • חוו"ד אורטופד, או נוירולוג – לעניין גודל הנזק.

 

ד. מידע קודם על המומחה – כל עורך דין יודע עניין זה. אין כאן מה להרחיב. האם הרופא כתב בעבר חוות דעת הנוגדות לעמדתו בתיק הנוכחי? האם הוא בעל ניסיון כיצד להיחקר? האם מסתמך על אסכולה וספרות מעודכנים? ועוד.