ניתוח הספרות הרפואית אותה מביא המומחה ועליה הוא מבסס את חוות דעתו

מחבר: ד"ר עודד שראל

לאחרונה הועברה אלי חוות דעת של מומחה ידוע שעסקה בהערכת תוחלת חיים של אדם הנוטל תרופה באופן כרוני. בעברו אירוע תאונתי בשלו התמכר לנגזרת אחרת של קבוצת התרופות. בעברו עישון. המומחה בהערכת שיעור קיצור תוחלת החיים הסתמך בעיקר על 3 מאמרים חדשים מ- 2011, 2012 ואפילו 2013. המומחה לשם ביסוס הערכתו הסתמך על המסקנה של מחברי המאמר לגבי הממוצע של קבוצות החולים אחריהם עקבו.

 

כך למשל, המאמר העוסק בהשפעות עישון, מעיתון מרכזי וחשוב, מצביע על קיצור תוחלת חיים של 12 שנים אצל מעשנים כבדים. נתון זה צוטט בחוות הדעת. ממש באותו מאמר מופיע, שאם הנבדק הפסיק לעשן לפני גיל 40, 90% מהנזקים חולפים. כלומר קיצור תוחלת החיים קטנה בהרבה מהנתון הממוצע לגבי כל המעשנים. המומחה  ציטט את הממוצע הסטטיסטי בצורה מדוייקת. אולם החולה לגביו אנו דנים – הוא בן 30 וכבר הפסיק לעשן. הנתון הסטטיסטי מתגמד לעומת הנתון הפרטני.

 

שני מאמרים אחרים, שהתפרסמו בעיתונות מקצועית מוכרת, דנו על קבוצת חולים גדולה בישראל הנוטלת בצורה סדורה את אותה תרופה הבה משתמש נשוא חוות הדעת, לשם גמילה מסמים. קיצור תוחלת החיים שנמצאה אצל החולים תחת תכנית הגמילה הינו מרשים. המאמרים מקורם בישראל – כך שהדיוק והרלוונטיות נחזים במבט ראשון גבוהים מאד.

 

בקריאה יסודית של המאמרים, נמצא שסיבות המוות אצל משתמשי התרופה, לפי המאמרים המקצועיים הישראליים היו ב- 74% מהמקרים-

 • מינון יתר של סמים

 • מינון יתר של חומרים אחרים

 • מחלות כבד נגיפיות וסיבוכיהן, כתוצאה משימוש במזרקים מזוהמים

 • מחלת איידס, כתוצאה משימוש במזרקים מזוהמים

 • תאונות בנהיגה תחת השפעת הסמים, או אי הערכת גובה

 • התאבדות

 • מחלות ריאה בשל שאיפת חומרים לריאות [הסנפה]

 • התמכרות משנה לתרופות אחרות

 • התמכרות לאלכוהול

 • רצח [חיים עבריניים]

 • צריכת רעלים בטעות

 

כל אלה לא מתקיימים אצל נשוא חוות הדעת, שכן מדובר באדם נורמטיבי, שבשל תאונה נזקק לתרופות נגד כאבים, שחוזר בהדרגה לחיים נורמטיביים. שוב, קרוב לוודאי שהממוצע אינו רלוונטי, ויש להעריך באפן פרטני ודווקני.