מרפאת נפגעי התאונות של המחלקה הרפואית

 
 

 •    נפגעי תאונות דרכים, או עבודה- מטופלים בקופות החולים בהם הם מבוטחים. קיים הסכם של תשלום גלובאלי, כך שאין לקופה עניין לבדוק את כל היבטי הפגיעה ובכך ליצור "ראשית ראייה", לנזקים בתחומי הרפואה השונים.
 •    ללא ראשית ראייה – לא ימונה מומחה ע"י בית המשפט.

 

   מרפאת תאונות הדרכים של בר מדיקס נועדה בדיוק לעניין זה:

 •   הקשבה יסודית לתלונות הנפגע
 •   הפנייה לבירורים ובדיקות בהתאם
 •    בדיקה בספרות האם הוכח קשר בנושאים לא שכיחים [כמו צליפת שוט ובעיות בנשימה ועיכול]
 •   ריכוז התיעוד בתיק מסודר
 •   המרפאה פועלת לתיעוד והמחשה של הנזקים. היא פועלת גם לכך שהנפגע יקבל טיפול הולם.
 •   אין בתיק של מרפאת תאונות הדרכים חומרים הנחזים כחוות דעת, או הערכת נכות.

 

 

 

 

 

 

 

תרשים זרימה של פעולת המרפאה העוסקת בהשלמת כל התמונה של נזקי הנפגע:

 

 

 

 

 

 • Media and Entertainment
 • Mining
 • Petroleum & Chemicals
 • Pharmaceutical & Life Sciences
 • Real Estate
 • Retail
 • Telecommunications
 • Transportation

השירותים שלנו

 • חוות דעת מומחה
 • הערכת התיק - גובה הנכות
 • השלמת התיעוד בתיק
 • מרפאת תאונות
 • נכות תפקודית
 • חיתום רפואי - חוות דעת
 •  שאלות הבהרה, חקירה נגדית
 •   קשר סיבתי