מאמרים

מאמרים על ידי צוות המחלקה הרפואית ובראשה ד"ר עודד שראל

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

מחלות מקצוע - כדאי תמיד לבדוק​ 

ניכוי נכות בשל מצב קודם

נכות תפקודית - כיצד נקבעת דרגת התפקוד לעומת הנכות הרפואית

חיתום רפואי - תנאי קבלת הלקוח לאור הצהרת הבריאות. חיתום רטרואקטיבי

חקירת עד מומחה בתחום הרפואה

קשר סיבתי רפואי

נזקים לאחר חבלת ראש קלה

נזקים לאחר חבלת צליפת שוט

סוגיות בנושא מתי החל הנזק הרפואי

כשרות לחתום על מסמכים - בחדר מיון, צוואות, שטרות

מחלות לב - כיצד להתכונן לבדיקה אצל מומחה, או וועדה רפואית

ניתוח הספרות הרפואית אותה מביא המומחה ועליה הוא מבסס את חוות דעתו
כיצד לגשת למומחה ואיך לבחור מומחה רלוונטי?
טעויות בטיפול רפואי
היכן לחפש נקודות כשל בטיפול רפואי המעידות על טעות בטיפול / רשלנות רפואית?

16

למה נכון להכין את הלקוח לבדיקה אצל רופא מומחה, או וועדה רפואית – כמו הכנה לפני עדות, אך בעזרת רופא משפטן

17

קשר סיבתי רפואי: הפעם קשר בין שירות ביטחון לבין התפתחות מחלה דלקתית במעי הגס – Ulcerative Colitis לעומת המוסכם לגבי מחלת כרון

18

  

19

  

20

  
הרחבת חזית ואיתור כיווני תביעה נוספים עבור הלקוח
טיפים בהכנת חקירה נגדית של רופא מומחה
הכנת המומחה הרפואי מטעמך לחקירה נגדית