השירותים שלנו כולם הינם כזרוע הרפואית שלך ונועדו להגדיל את הצלחתך  בהוכחת הנזק והקשר הסיבתי

 

בכל ייעוץ אנו קודם כל נותנים לך הערכת התמונה הרפואית, איתור הנקודות החשובות והנקודות החסרות.​
 

  • שיטת העבודה שלנו כוללת שלב מקדים, שכולל הבנת התיק דרך התיעוד הקיים ושיחה עם הנפגע/ת.

 

  • בהתאם לצורך – בקשת תיעוד נוסף מהגורמים המטפלים עובר לאירוע ואחריו עד היום.​
  • בהתאם לצורך – הכוונה לבדיקות ובירורים נוספים להשלמת תמונת הנזק, גם בתחומים שעד כה אין לגביהם תיעוד רפואי.​
  • כל הנ"ל כשמאחורי הקלעים מומחים בתחום הרלוונטי. ​רק לאחר מכן, אנו פונים בבקשה לחוות דעת למומחים הרלוונטיים מתוך המאגר העצום שלנו.
  • יש עלות לשלב המקדים, אך שלב זה חוסך בהוצאות ברוב המקרים – של פנייה למומחים לא רלוונטיים וכן בעלות חוות הדעת.

סיכום החומר הרפואי ופעולות להשלמתו

סיכום רפואי מקצועי לפי בעיות רפואיות ותאריכים. הערכת הנכות הזמנית והקבועה. הערכת הסיכוי/סיכון להחמרת המצב רפואי, או שיפורו. הסיכום, ללא הערכת הנכות אינו נחזה כחוות דעת [במקרה של תאונות דרכים].

הפניות לרופאים המטפלים להשלים בדיקות ולדיווח עדכני.

חוות דעת רופא מומחה

איתור מומחה רפואי מתאים [לאחר הבנת וניתוח התיק ומה חסר בתיעוד הרפואי] יש למחלקה הרפואית מאגר של מעל 2,000 מומחים מהמרכזים הרפואיים המובילים בישראל.

אנו עובדים בצורה הדוקה עם המומחים - לרבות ניתוח התיק; סקירת ספרות; דיון של רופא מול רופא לגבי משמעויות הנתונים והנוסח הרצוי.

חיתום רפואי - חוות דעת

אחת השיטות שחברות הביטוח נוקטות על מנת לדחות תביעות, או להקטין פיצוי בפוליסות הסכמיות [חיים, נכות תאונתית, אי כושר עבודה, סיעוד, מחלות קשות] - הינה הטענה שהמבוטח הסתיר מידע. מידע שהינו בבחינת "סיכון שחלף", כלומר אירוע הביטוח אירע, או החל עובר להצטרפות לביטוח.

לאחר שלוש שנים מההצטרפות לביטוח - יש גם צורך לדון בכוונת המירמה.

ד"ר עודד שראל - שהינו גם חתם רפואי הינו בעל ניסיון עשיר במתן חוות דעת בתחום.

הכנה לפגישה עם מומחה ועם וועדה רפואית

שירות זה נועד להכנה לוועדות בקרן הפנסיה, או חברות ביטוח.

למען הסר ספק - השירותים שלנו לא ניתנים לעניין הביטוח הלאומי!

ללקוח בוועדה או בבדיקה אצל רופא מומחה ישבדרך כלל 20 שניות לדבר, עד שהרופא עוצר אותו.

מה אומרים?

איך מציגים את התמונה הרפואית?

איך מושכים את תשומת ליבו?

במה יתרכז הרופא?

מה הנתונים שישפיעו על החלטתו?

כיצד נבדקים?
אם הבדיקה כואבת כיצד עוצרים את הרופא?

ועוד ....

שאלות הבהרה חקירה נגדית

הכנה של השאלות למומחה המוסכם / ממונה על ידי בית המשפט. ניסיון קודם עשיר מאד. השאלות מסתמכות על התיעוד הרפואי; חוות הדעת עצמה וציטוט ספרות מובילה.

הכנה של החקירה. בדרך כלל שאלות סגורות [תשובות בנות מלה או שתיים]. החקירה נחזית כמבולבלת
ולא המשכית וזה על מנת להקטין את הסיכוי שהמומחה הנחקר יגיב באופן מובנה כפי שהוא צופה. גם כאן יש לנו הניסיון עשיר. הסתמכות על סתירות פנימיות, מסמכים מהם התעלם המומחה, מסמכים חדשים, ספרות מובילה, גראפים של התפתחות המחלה, אילוסטרציות [להדגים לשופט/ת] ועוד.​

קשר סיבתי וסקירת ספרות

הערכה מקצועית ראשונית של קשר סיבתי. קשר בין חשיפות למחלה; בין תאונה, או אירוע חריג ונזק.

סקירת ספרות רפואית לתמוך בחוות דעת, להגיש לוועדה, או למומחה.
סקירה מקצועית של הספרות המקצועית המובילה והגשתה בצורה שתמחיש את האסכולה העדכנית בעיתונות רפואית מקצועית מובילה, או במוסדות רפואיים מובילים.