שיטת הפעולה שלנו

אנו בוחנים כל מקרה בעיניים רפואיות ובעיניים משפטיות ויוצרים סינטזה ייחודית שלשני העולמות. ההבנה שלנו בעולם הרפואה מאפשר לנו "לדוג" את הנתונים החשובים, להפנות את הלקוח להשגת נתונים חיוניים נוספים ולבנות תמונה חדה, בה הנזק הינו חוחשי לרופא ונסמך על נתונים אובייקטיביים ואופייניים.

  • ראשית - אנו לומדים את החומר הרפואי ואת עיקרי האירוע הנטען. אנו מנתחים מה מופיע בחומר הרפואי ומה חסר. איזה בדיקות אובייקטיביות ניתן להוסיף.
  • בפגישה עם הלקוח אנו בודקים אפשרות לנזקים נוספים הנובעים מהאירוע, או הנובעים מהפגימה הרפואית שנגרמה. למשל - דיכאון תגובתי; נזקים מטיפול תרופתי; עיוות תפקוד איבר, כמו רגל, הגורם לנזק אחר, כמו כאבי גב.
  • נזקים נובעים קשים לעיתים להוכחה ויש לבצע בדיקות עזר, כמו צילום של האיבר הסימטרי.

 

היתרונות בשירות שלנו:

  • חיסכון בזמן - הניתח של החומר הרפואי גוזל זמן ומאמצים
  • בחינה של כל האספקטים הרפואיים בתיק, שקיימים בתיעוד, או עדיין חסרים
  • הגדלת שיעו הנזק הניתן להוכחה, לעיתים פי עשר ויותר
  • ניתוח ובניית הנכות התפקודית
  • הרחבת החזית - "ראשית ראיה"
  • איתור כיווני תביעה נוספים [נכות מעבודה, רשלנות רפואית, נכות כללית, אי כושרעבודה ועוד]. עשרות פעמים בחודש עורך דין מפנה לקוח כאשר הטיפול הינו בעילת תביעה אחת. אצלנו עולים על כיוון נוסף - הנובע מההבנה הרפואית הרחבה והמשפטית הבסיסית.